Pracownia i nasza oferta

Pracownia

Nasza pracownia zajmuje się obsługą procesu inwestycyjnego od pierwszego kontaktu z Klientem do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

Wykonujemy kompleksowe dokumentacje projektowo - kosztorysowe dotyczące budownictwa usługowo-handlowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, mieszkaniowego, adaptacji budynków zabytkowych oraz obiektów inżynierii lądowej. 

W ramach działań prowadzonych w szeroko pojętym procesie inwestycyjnym, zajmujemy się nie tylko projektowaniem, ale również doradztwem, specjalistycznymi ekspertyzami, przygotowaniem dokumentacji przetargowych, koordynacją realizacji i nadzorem inwestorskim. Stosujemy różnorodne technologie budowlane, zapewniające wysoki standard i korzystne parametry ekonomiczne. Wypracowane w czasie wieloletniej praktyki metody działania oraz współpraca ze specjalistami w odpowiednich dziedzinach, pozwalają nam zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług. 

Nasze projekty na etapie koncepcji i realizacji są zawsze efektem ścisłej współpracy z inwestorem.

Zespół projektowy:

Główni projektanci:

mgr inż. arch. Agnieszka Kołodziejska – Zarych (Upr. bud. MPOIA/032/2005)
mgr inż. arch. Angelika Korczyńska (Upr. bud. MPOIA/037/2005)
mgr inż. arch. Dagmara Szaflarska – Słowiaczek (Upr. bud. MPOIA/044/2005)

Projektanci:

mgr inż. arch. Joanna Atamańczuk
mgr inż. arch. Katarzyna Gosztyła-Mizera
mgr inż. arch. Sylwia Brzoska
mgr inż. arch. Ewa Dobrzańska
mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Koryga

Posiadamy uprawnienia budowlane: 

 • do projektowania bez ograniczeń wszelkich obiektów budowlanych,
 • do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji,
 • do kontrolowania stanu technicznego obiektów,
 • do architektonicznych prac projektowych przy obiektach zabytkowych.

Jesteśmy zarejestrowani w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów. Posiadamy polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Oferta:

Projektowanie:

 • Projekty od koncepcji po pełnobranżowe budowlane i wykonawcze w zakresie budynków użyteczności publicznej (usługowe, handlowe, biurowe, produkcyjne, magazynowe, socjalne), budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych
 • Projekty zagospodarowania terenu
 • Projekty aranżacji wnętrz mieszkalnych i usługowych
 • Projekty adaptacji budynków, poddaszy i obiektów zabytkowych do nowych funkcji
 • Opracowania kosztorysów, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych

Nadzór:

 • Nadzór autorski
 • Obsługa formalno – prawna wraz z pozyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę, ZRID, ULICP)
 • Koordynacja wielobranżowa
 • Nadzór i kontrola techniczna budów oraz robót budowlanych

Doradztwo:

 • Bieżące doradztwo techniczne i prawne w zakresie Prawa Budowlanego
 • Analiza funkcjonalno – techniczna oraz formalno - prawna inwestycji
 • Analiza ekonomiczna i rozpoznanie inwestycyjne
 • Konsultacje architektoniczne i aranżacyjne

Opinie techniczne:

 • Opinie techniczne i ekspertyzy konstrukcyjne
 • Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego